DĖMESIO: Atidžiai perskaitykite naudojimo instrukciją. Praktika rodo, kad, esant gamykliniam brokui, gedimas paaiškėja per 2-3 akumuliatoriaus naudojimo mėnesius. 90% akumuliatorių gedimų įvyksta dėl neteisingo naudojimo ar automobilio elektros įrangos gedimų. Garantinis talonas turi būti pilnai ir tvarkingai užpildytas; esant taisymams ar pakeitimams garantinis talonas negalioja. Pirkdami akumuliatorių įsitikinkite, kad akumuliatorius pilnai įkrautas ir atitinka visus techninius reikalavimus (įtampa ne mažesnė už 12,5 V). Pasitikrinkite ar gamyklinės rekomendacijos leidžia įmontuoti perkamą akumuliatorių į jūsų automobilį.Pirkėjas, pirkdamas akumuliatorių, patvirtina, kad su garantijos sąlygomis yra susipažinęs ir įsipareigoja jų laikytis.

GARANTIJOS SĄLYGOS

 • Akumuliatorių garantinis terminas 6 – 24 mėn. nuo pardavimo dienos.
 • Gamintojas negarantuoja akumuliatoriaus darbo nustatyto garantinio laikotarpio metu jeigu jis natūraliai susidėvėjo dėl intensyvios ir/ar netinkamos eksploatacijos, taip pat netinkamos priežiūros.
 • Taksi, motociklų, sniego rogių ir spec. tarnybų automobilių akumuliatoriams suteikiama 6 mėn. garantija.
 • Krovininių, žemės ūkio technikos mašinų, valčių akumuliatoriams (traukos akumuliatoriai) suteikiama 12 mėn. garantija. Jeigu naudojami du akumuliatoriai, tai norint užtikrinti vienodas eksploatavimo sąlygas, būtina ne rečiau kaip vieną kartą per mėnesį juos sukeisti vietomis.
 • Magistralinių vilkikų akumuliatoriams suteikiama 12 mėn. garantija.
 • Garantijos galioja visiems defektams, atsiradusiems dėl nekokybiškų medžiagų ar gamybos defektų.

Garantija negalioja, kai:

 1. Akumuliatorius buvo naudojamas ar saugojamas nesilaikant naudojimo instrukcijos.
 2. Automobilio elektros įranga blogai dirba ar neatitinka reikalavimų.
 3. Srovės nutekėjimas, išjungus "degimą", didesnis kaip 0,1 A.
 4. Automobilis buvo paliktas nenaudojamas su įjungta signalizacija (signalizacija akumuliatorių iškrauna per 5 -10 dienų).
 5. Automobilyje naudojant ne standartinę įrangą (audio, video, ryšio, liftus, krovinių kėlimo mechanizmus ir/ar kitus prietaisus) akumuliatoriaus garantija galioja tik turint papildomos įrangos gamintojo ir montuotojo išduotą sertifikatą, nurodantį, kad transporto priemonėje atlikti visi reikalingi pakeitimai (pvz. Sumontuotas didesnės galios generatorius, el. Instaliacija, papildomos rėlės ir t.t.) ir koks akumuliatorius būtinas šiai papildomai įrangai eksploatuoti.
 6. Akumuliatorius buvo naudojamas be nuolatinės srovės įkrovėjo ar generatoriaus.
 7. Akumuliatoriaus korpusas ar kiti elementai sulaužyti arba kitaip mechaniškai pažeisti. 
 8. Akumuliatorius buvo naudojamas automobilyje ne pagal gamintojo rekomendacijas.
 9. Akumuliatorius užšalęs (iškrautas akumuliatorius gali užšalti prie - 10°C)
 10. Akumuliatorius visiškai iškrautas, kai įtampa yra mažiau kaip 10,5 V, o elektrolito tankis yra mažiau kaip 1,10 kg/l.
 11. Jei keičiamas tik vienas 6V ar 12V akumuliatorius, kai transporto priemonėje naudojama 12V ar 24V įtampa arba keičiamas ne visas komplektas akumuliatorių.
 12. Nesilaikant eksploatacijos taisyklių, kai užteršti akumuliatoriaus elementai, suirusi aktyvioji plokšelių masė (pajuodęs ar parudęs elektrolitas), dėl ilgalaikio iškrovimo negrįžtamai ant plokštelių susiformavus švino sulfatui.
 13. Kai akumuliatorius geras, bet blogai veikia indikatorius (žalia akis) ir/arba elektrolitinis indikatorius.
 14. Generatoriaus įtampa neatitinka reikalavimų ir yra mažesnė nei 14,2V ir didesnė nei 14,5V su pilnu apkrovimu, 24V sistemos 28,4V – 29V, 6V sistemos 7,1V – 7,3V.
 15. Akumuliatorius neveikia dėl gedimo elektros įrangoje, starterio gedimo, akumuliatoriuje dėl per aukštos įkrovimo įtampos išgaravęs elektrolitas, akumuliatorius tik neįkrautas.
 16. Į akumuliatorių buvo pilamos bet kokios medžiagos išskyrus distiliuotą vandenį.
 17. Akumuliatorius sprogo dėl išorinės ugnies arba kibirkšties (sprogimas įvyksta tik dėl išorinės kibirkšties arba ugnies). 
 18. Akumuliatorius naudojamas patikimai nepritvirtintas. 
 19. Esant akumuliatoriaus pažeidimams dėl vartotojo kaltės – garantijos galiojimas nutraukiamas.

Esant pretenzijoms, techniniam elektros įrangos patikrinimui būtinai turi būti pristatytas automobilis, kuriame buvo įmontuotas sugedęs akumuliatorius. Jeigu negalima iš karto nustatyti nepatenkinamo akumuliatoriaus darbo priežasties, akumuliatorius paliekamas pardavėjui 10 darbo dienoms gedimui nustatyti. Duoti laikinam naudojimui kitą akumuliatorių pardavėjas neprivalo.
Transporto priemonių gamintojų, autoservisų, parduotuvių ir kitų įstaigų, nesusijusių su šio akumuliatoriaus pardavimu, išvados dėl akumuliatoriaus kokybės pardavėjui negalioja ir nėra pagrindasiš karto keisti akumuliatorių nauju.
Nustačius gamyklinį defektą, garantinis akumuliatorius pakeičiamas kitu nauju tokio pat ar analogiško tipo akumuliatoriumi, kuriam suteikiamas likęs neišnaudotas garantinis terminas. Garantinio laikotarpio metu pardavėjas akumuliatoriaus aptarnavimo, tikrinimo darbus nemokamai atlieka tik pripažinus gamyklinį defektą ir akumuliatorius keičiamas nauju, kitais atvejais už paslaugas sumoka pirkėjas pagal tuo metu galiojantį paslaugų kainoraštį.
Akumuliatoriaus ir transporto priemones pristatymo į/iš garantinio aptarnavimo vietą(os) išlaidas apmoka pirkėjas. Pirkėjui patyrus materialinių nuostolių dėl brokuoto akumuliatoriaus perdavėjas neprisiima jokios atsakomybės.
Pranešus pirkėjui garantinio aptarnavimo išvadas, pardavėjas vieną savaitę akumuliatorių saugo nemokamai. Vėliau, už kiekvieną dieną imamas 1 Eur mokestis. Neatsiėmus akumuliatoriaus per 30 d. jis utilizuojamas. Esant kokioms nors pretenzijoms būtina pateikti šį taloną. Nepateikus galiojančio garantinio talono, garantinė apžiūra neatliekama ir pretenzija netenkinama.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

 1. Paruošimas
  - Akumuliatorius yra užpildytas rūgštimi, įkrautas, paruoštas naudojimui.
  - Rūgšties tankis 1.27± 0.01 kg/l, įtampa tarp gnybtų -12.5 V (6 V akumuliatoriams 6.2 - 6.4 V) esant+25°C.
  - Akumuliatoriaus pagaminimo data yra pažymėta ant akumuliatoriaus gnybto arba įspausta akumuliatoriaus korpuse. Norėdami sužinoti ką reiškia žymėjimai ant akumuliatoriaus korpuso ar gnybtų, klauskite pardavėjo.
 2. Laikymas ir transportavimas
  - Laikyti sausoje ir vėsioje vietoje.
  - Akumuliatorių būtinai įkraukite, kai rūgšties tankis yra mažesnis už 1.21 kg/l, arba įtampa 12,4 V, 6 V akumuliatoriams – 6.2 V 
  - Laikykite akumuliatorius horizontaliai ir transportuodami padėkite taip, kad neapvirstų.
  - Apsauginį teigiamo poliaus dangtelį nuimkite, kai akumuliatorius įstatytas ir pritvirtintas automobilyje, ir tik prieš prijungiant akumuliatorių prie automobilio elektros sistemos. Nuo naujo akumuliatoriaus nuimtą apsauginį dangtelį uždėkite ant senojo akumuliatoriaus teigiamo poliaus.
  - Tokiu būdu apsaugosite akumuliatorių nuo atsitiktinio trumpo sujungimo.
 3. Įtaisymas automobilyje
  - Jeigu automobilio ar papildomos elektros įrangos (audioaparatūra, signalizacija, ryšio priemonės) gamintojas nekelia specialių reikalavimų ar sąlygų, tai:
      -- Išjungti variklį ir visus įrenginius naudojančius elektros energiją.
      -- Naudodami metalinius įrankius, venkite trumpo sujungimo.
      -- Pirmiausia atjunkite neigiamo poliaus gnybtą, po to teigiamo poliaus gnybtą.
      -- Atsukite ir nuimkite akumuliatoriaus laikiklį.
      -- Iškelkite seną akumuliatorių ir į jo vietą įstatykite naują.
      -- Prisukite atgal akumuliatoriaus laikiklį ir priveržkite tiek, kad akumuliatorius neklibėtų ir tvirtai laikytųsi savo vietoje.
      -- Nuo akumuliatoriaus polių ir laidų gnybtų nuvalykite švino oksidą ir nešvarumus, bei sutepkite tam skirtu tepalu (jeigu nežinote kokį tepalą naudoti, klauskite pas akumuliatorių pardavėją).
      -- Pirmiausia prijunkite teigiamo poliaus gnybtą, po to neigiamo. Patikrinkite ar pakankamai priveržėte gnybtus.
      -- Jeigu ant seno akumuliatoriaus yra papildomos dalys (poliaus dangtis, dujų rezervuaras, alkūnė, vamzdelis, laikikliai, kamšteliai ir pan.), tai nuimkite tas dalis nuo seno akumuliatoriaus ir jeigu reikia sumontuokite ant naujo.
      -- Palikite bent vieną dujų angą atvirą (tai galioja ir senam akumuliatoriui).
 4. Įkrovimas
  - Atjunkite ir išimkite akumuliatorių iš automobilio.
  - Neįkraudinėkite akumuliatoriaus gyvenamose patalpose ir arti galimų ugnies ir kibirkščių šaltinių.
  - Patalpos turi būti gerai vėdinamos; temperatūra ne žemesnė kaip +10°C.
  - Naudokite tik tam skirtus nuolatinės srovės įkrovėjus. Atidžiai perskaitykite įkrovėjo gamintojo rekomendacijas ir jų laikykitės.
  - Akumuliatoriaus teigiamą polių prijunkite prie įkrovėjo teigiamo išėjimo gnybto, o neigiamą polių - prie įkrovėjo neigiamo išėjimo gnybto.
  - Įkrovėją įjungti tik po to, kai prijungtas akumuliatorius, o išjungti baigus įkrovimą ir prieš atjungiant akumuliatorių.
  - Rekomenduotina įkrovimo srovė (amperais, A): 1/10 akumuliatoriaus talpumo (Ah).
  - Jeigu rūgšties temperatūra pakyla virš 55°C arba įtampa daugiau kaip 16.3 V, 6 V akumuliatoriams 8.1 V sumažinkite įkrovimo srovę.
  - Stipriai iškrautą akumuliatorių reikia įkraudinėti ne mažiau kaip 20 val. Nenustebkite, kartais prireikia ir dviejų parų.
  - Pilnai įkrauto akumuliatoriaus rūgšties tankis yra 1.27+ 0.01 kg/l, o įtampa tarp gnybtų – 12.6 V esant +25°C, o tik ką atjungus įkrovėją - 14-14,2 V, 6 V akumuliatoriams – 6.3 V
  - Akumuliatorius pilnai įkrautas, kai rūgšties tankis ir įkrovimo įtampa dvi valandas daugiau nekyla.
  - Patikrinkite elektrolito lygį ir, jeigu reikia, papildykite distiliuotu vandeniu. Niekada nepilkite rūgšties arba elektrolito. Elektrolitas supilamas gamykloje ir per visą akumuliatoriaus eksploatavimo laiką jo ,,pastiprinti’’ arba keisti nereikia. 
 5. Priežiūra
  - Akumuliatorius turi būti švarus ir sausas.
  - Nuolat patikrinkite elektrolito lygį akumuliatoriaus sekcijose ir esant reikalui tik papildykite distiliuotu vandeniu (elektrolito lygis tikrinamas įkrautam akumuliatoriui). Elektrolito lygis turi būti 10 mm virš švino elementų bloko. Jeigu tenka dažnai ir dideliais kiekiais vandens papildyti akumuliatorių, tuomet patikrinkite generatoriaus įtampos relę.
  - Akumuliatoriaus įkrovimo automobilinę įranga turi gerai dirbti. Veikiant varikliui, įtampa ant prijungto akumuliatoriaus polių turi būti nuo 13.9V iki 14.4V, 6 V akumuliatoriams – nuo 6.9 V iki 7.2 V, 24 V sistemoms – nuo 27.6 V iki 28.8 V nepriklausomai nuo to ar įjungti papildomi elektros energijos vartotojai (ilgos/trumpos šviesos, stiklo apšildymas, ventiliatorius, kondicionierius, audioaparatūra ir t.t.) ar ne.
  - Eksploatuojant akumuliatorių sunkiomis sąlygomis (nuolat važinėjant mieste, naudojant žibintus ar daug elektros energiją vartojančius įrangos, esant dideliems karščiams ar šalčiams) būtina kas mėnesį patikrinti akumuliatoriaus stovį.- Nepalikite iškrauto akumuliatoriaus, kaip galima greičiau jį įkraukite. Dėl fizinių-cheminių akumuliatoriaus savybių, esant gilioms iškrovoms, prasideda aktyvios medžiagos, esančios švino plokštelėse, irimas. Šis procesas yra negrįžtamas, todėl iškrautas akumuliatorius greitai praranda talpumą ir galią.
  - Nenaudokite jokių papildomų chemikalų ar taip vadinamų pagerintojų.
  - Jeigu elektrolito tankis yra žemiau 1.21 kg/l arba įtampa mažesnė kaip 12.3 V, 6 V akumuliatoriams mažiau kaip 6.15 V būtinai įkraukite akumuliatorių.
  - Nepalikite neįkrauto akumuliatoriaus šaltyje. Akumuliatorius, kurio įtampa yra 12V, 6 V akumuliatoriui 6 V, elektrolito tankis 1.140 kg/l, užšąla prie - 15°C, dar labiau iškrautas akumuliatorius gali užšalti esant -10°C šalčio. Susidarę ledo kristalai suardo švino plokštelių aktyviąją masę.- Nepalikite nenaudojamo automobilio ilgiau kaip 15 dienų su įjungta signalizacija.
  - Nepalikite automobilio su įjungtais nereikalingais elektros energiją naudojančiais prietaisais. "Trumpos šviesos" pilnai įkrautą 55Ah talpos akumuliatorių iškraus per 4 - 6 valandas.
 6. Pagalbinis užvedimas nuo kito automobilio akumuliatoriaus
  - Naudokite tik tam specialiai skirtus laidus.
  - Abiejų automobilių elektros sistema turi būti tos pačios įtampos.
  - Abiejų automobilių varikliai turi būti išjungti.
  - Vienu laidu sujunkite abiejų akumuliatorių teigiamus polius. Kito laido vieną galą prijunkite prie padedančio automobilio akumuliatoriaus neigiamo poliaus, o kitą galą prijunkite prie neužsivedančio automobilio kėbulo taip, kad liestųsi su pliku metalu ir kad prijungimo vieta būtų nutolusi nuo akumuliatoriaus. Vadovaukitės automobilio užvedimo instrukcija. Bandykite užvesti automobilį ne ilgiau kaip 15 sekundžių.
  - Atjunkite laidus atgaline tvarka.
 7. Nenaudojamas akumuliatorius
  - Būtinai pilnai įkraukite akumuliatorių ir laikykite sausoje, vėsioje vietoje (esant oro temperatūrai apie 0°C savaiminis išsikrovimas praktiškai nevyksta). Jeigu nenaudojamą akumuliatorių paliekate automobilyje tai atjunkite neigiamą gnybtą.
  - Patikrinkite akumuliatoriaus stovį kas 6 mėnesius ir, jeigu reikia, papildomai įkraukite.