Garantijos sąlygos

DĖMESIO: Atidžiai perskaitykite naudojimo instrukciją. Praktika rodo, kad, esant gamykliniam brokui, gedimas paaiškėja per 2-3 akumuliatoriaus naudojimo mėnesius. 90% akumuliatorių gedimų įvyksta dėl neteisingo naudojimo ar automobilio elektros įrangos gedimų.

Garantinis talonas turi būti pilnai ir tvarkingai užpildytas; esant taisymams ar pakeitimams garantinis talonas negalioja.

Pirkdami akumuliatorių įsitikinkite, kad akumuliatorius pilnai įkrautas ir atitinka visus techninius reikalavimus (įtampa ne mažesnė už 12,5 V). Pasitikrinkite ar gamyklinės rekomendacijos leidžia įmontuoti perkamą akumuliatorių į jūsų automobilį.

Pirkėjas, pirkdamas akumuliatorių, patvirtina, kad su garantijos sąlygomis yra susipažinęs ir įsipareigoja jų laikytis.

Bendroji informacija

 • Akumuliatorių garantinis terminas nuo pardavimo dienos:
  TAB - 24 mėn
  ZAP - 24 mėn
  VARTA - 24 mėn.
  ENERGIZER - 36 mėn.
 • Taksi, motociklų, sniego rogių ir spec. tarnybų automobilių akumuliatoriams suteikiama 6 mėn. garantija.
 • Krovininių, žemės ūkio technikos mašinų, valčių akumuliatoriams (traukos akumuliatoriai) suteikiama 12 mėn. garantija.
 • Magistralinių vilkikų akumuliatoriams suteikiama 18 mėn. garantija.
 • Garantijos galioja visiems defektams, atsiradusiems dėl nekokybiškų medžiagų ar gamybos defektų.

Garantija negalioja, kai:

 • Akumuliatorius buvo naudojamas ar saugojamas nesilaikant naudojimo instrukcijos.
 • Automobilio elektros įranga blogai dirba ar neatitinka reikalavimų.
 • Srovės nutekėjimas, išjungus "degimą", didesnis kaip 0,1 A.
 • Automobilis buvo paliktas nenaudojamas su įjungta signalizacija (signalizacija akumuliatorių iškrauna per 5 -10 dienų).
 • Akumuliatorius buvo naudojamas be nuolatinės srovės įkrovėjo ar generatoriaus.
 • Akumuliatoriaus korpusas ar kiti elementai sulaužyti arba kitaip mechaniškai pažeisti. 
 • Akumuliatorius buvo naudojamas automobilyje ne pagal gamintojo rekomendacijas.
 • Garantija negalioja užšalusiems akumuliatoriams (iškrautas akumuliatorius gali užšalti prie - 10°C)
 • Garantija negalioja visiškai iškrautiems akumuliatoriams, kai įtampa yra mažiau kaip 10,5 V, o elektrolito tankis yra mažiau kaip 1,10 kg/l.
 • Perkamas vienas akumuliatorius automobiliui su 24 V elektros sistema.
 • Į akumuliatorių buvo pilamos bet kokios medžiagos išskyrus distiliuotą vandenį.
 • Akumuliatorius sprogo dėl išorinės ugnies arba kibirkšties (sprogimas įvyksta tik dėl išorinės kibirkšties arba ugnies). 
 • Akumuliatorius naudojamas patikimai nepritvirtintas. 

Esant pretenzijoms, techniniam elektros įrangos patikrinimui būtinai turi būti pristatytas automobilis, kuriame buvo įmontuotas sugedęs akumuliatorius. Jeigu negalima iš karto nustatyti nepatenkinamo akumuliatoriaus darbo priežasties, akumuliatorius paliekamas pardavėjui 5 darbo dienoms gedimui nustatyti. Duoti laikinam naudojimui kitą akumuliatorių pardavėjas neprivalo. Garantinis akumuliatorius pakeičiamas kitu nauju tokio pat ar analogiško tipo akumuliatoriumi, kuriam suteikiamas likęs neišnaudotas garantinis terminas. Esant kokioms nors pretenzijoms būtina pateikti šį taloną ir pirkimo dokumentą (kvitą, sąskaitą, čekį). Nepateikus galiojančio garantinio talono, garantinė apžiūra neatliekama ir pretenzija netenkinama.

Galimybė parduoti savo seną akumuliatorių